top of page

LØSNINGER

dBcontrol Norge kan hjelpe deg som arrangør med å løse problematikk rund lydnivåer og støy på festivaler, konserter og andre arrangement der det brukes høyttalersystem.

PLANLEGGING

Vi bistår arrangør i å legge en plan for hvordan lydnivåer under arrangement skal håndteres.

Dette består av mye forberedelse. 

Vi kan bistå på flere felt:

  • Bistand og rådgivning i søknadsprosessen opp mot kommune for å få tillatelse til bruk av område med tanke på støy til naboer og omkringliggende områder. 

  • Lage en god støyplan.

  • Finne lokalt lovverk for bruk av høyttalersystemer utendørs.

LYDMÅLING
  • Lydmåling med sertifiserte Class 1 målesystem

  • Informere lydteknikere om dB-grenser 

  • Overvåke lydnivåer under arrangementet inne på arrangements-området og hos naboer.

RAPPORTERING
  • Vi lager rapport som kan sendes til lokal kommune etter endt arrangement med logg av lydnivåer og annen relevant informasjon.

bottom of page